fbpx
Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

 

De wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in combinatie met Effortless Coaching.

De Wkkgz wil meer transparantie bieden in de kwaliteit van de zorg, ruimte bieden voor klachten en het afhandelen daarvan. Alle alternatieve zorgverleners en alle zzp’ers in de zorg zijn in deze regeling meegenomen.

Effortless Coaching valt niet onder de zorgverlening en daarmee ook niet onder deze wet. In plaats van deze regeling kent Effortless Coaching een eigen eenvoudige en effectieve klachtenregeling. Als een cliënt een klacht heeft over een coach, kan deze de klacht indienen bij het Effortless Coaching Expertisecentrum via e mail info@effortlesscoaching.nl. Deze zal na inventarisatie en een eerste poging om de klacht onderling op te lossen een committee van 2 of 3 onafhankelijke coaches aanstellen die cliënt en coach zullen horen en op basis daarvan een advies zullen uitbrengen aan betrokken partijen. Bij ernstig in gebreke blijven van de coach kan het Expertise centrum besluiten deze niet meer als ondersteund Effortless Coach te handhaven.